Çevre Politikamız - BESMAK

Çevre Politikamız

BESMAK Endüstriyel, firması ‘’ Talaşlı İmalat, Makine İmalatı, Bakım Onarım, Çelik Konstrüksiyon, Boya ve Diğer tüm İmalat süreçleri içersin de Yurtiçi ve Yurtdışında ki tüm Şantiyelerinde yürüttüğü projelerde ‘’  üretim ve hizmet kapsam faaliyetlerinde;

Ekolojik ve Ekonomik sistemin dengesel korunmasını sağlamak için, çevresel performansını zaman içinde sürekli geliştirmeyi ve uygulanmasını bir şirket kültürü haline getirmeyi taahhüt eder.

Tüm bu kapsamda, Yönetim tam desteği ile;

  • Ulusal çevre mevzuatını takip etmek ve ilgili yükümlülükleri yerine getirmek,
  • Sürdürülebilir kalkınma prensipleri doğrultusunda satın alma ve hizmetaşamalarında çevreyi korumak ve doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak,
  • Tüm şirket faaliyetlerinden doğan ve alıcı ortama verilmesi muhtemel kirleticileri en aza indirmek,
  • Tüm şirket çalışanlarını, yan sanayi müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirmek ve eğitmek,
  • Çevre yönetim sistemleri şartlarını yerine getirmek,

Hedeflenen çevre performansımız ile örnek bir kuruluş olmayı hedeflemektedir.